FILM O PATRONIE (WYSOKA JAKOŚĆ)

„Pozostawmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć

wśród śmiertelnych,

aby nasze życie nie przeszło nadaremnie”

Monografia

1.      Wstęp

     Publiczne Gimnazjum w Starym Pilczynie powołano uchwałą Rady Gminy Łaskarzew w dn. 27 kwietnia 1999 r.  Na miejsce Publicznej Szkoły Podstawowej utworzono Zespół Szkół w Starym Pilczynie, w skład którego wchodzi: Publiczne Gimnazjum, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole. Do gimnazjum przyjęto 77 uczniów z gminy Łaskarzew (Stary Pilczyn, Nowy Pilczyn, Melanów, Kacprówek, Izdebno, Budel, Krzywda, Grabina, Uścieniec, Dąbrowa, Wola Łaskarzewska).

 

2.      Dyrektorzy Publicznego Gimnazjum

W latach 1999 – 2012  - funkcję dyrektora  całego Zespołu Szkół pełnił  mgr Antoni Kulik.

Wicedyrektorzy:

·         pani Elżbieta Pytlarczyk (1999r. - 2005r.)

·         pani Danuta Kulik (1999r. – 2006 r.)

·         mgr Danuta Piętka (2005 r. – 2012r. )

·         mgr Hanna Dębek  (2006r. – 2007 r.)

·         mgr Beata Paziewska –(2007r. – 2012r.)

W latach 2012- 2015 – funkcję dyrektora pełniła mgr Lucyna Domaszczyńska, wicedyrektor mgr Beata Paziewska.

Od 1 IX 2015 funkcję dyrektora pełni mgr Beata Paziewska, wicedyrektorem jest mgr Mirosław Kałaska.

 

3.      Kadra Pedagogiczna

W roku 1999/2000 pracowali nauczyciele:

Język polski: pani Elżbieta Pytlarczyk, mgr Elżbieta Gałązka, mgr Danuta Piętka

Język angielski: mgr Jarosław Masny

Język rosyjski: mgr Wiesława Kazimierak

Historia: mgr Danuta Piętka, mgr Teresa Kusak

Wos: mgr Danuta Piętka

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Danuta Piętka

Muzyka: mgr Róża Michalik

Sztuka: mgr Róża Michalik

Matematyka: mgr Krystyna Gładysz

Chemia; mgr Teresa Kusak

Fizyka: pani Halina Gurba

Geografia: mgr Teresa Kusak

Biologia: mgr Wiesława Kazimiera

Informatyka i technika: mgr Mirosław Kałaska

Wych. fizyczne: mgr Antoni Kulik, mgr Jolanta Paziewska

Religia; mgr Agnieszka Dźwigałowska

Biblioteka: mgr Elżbieta Gałązka

Kierownik świetlicy: mgr Beata Paziewska

Wychowawca świetlicy: mgr Renata Wrona

 

Obecnie (2013/2014r) pracują następujący nauczyciele:

Język polski: mgr Elżbieta Gałązka, mgr Danuta Piętka, mgr Agnieszka Janisiewicz,               mgr Agnieszka Węgier

Język angielski: mgr Jarosław Masny, Norbert Gałązka

Język rosyjski: mgr Kinga Goliszewska, mgr Lucyna Domaszczyńska

Historia: mgr Danuta Piętka, mgr Katarzyna Kawecka

Wos: mgr Katarzyna Kawecka

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Katarzyna Kawecka

Sztuka : mgr Hanna Dębek

Matematyka: mgr Aneta Bogucka, mgr Anna Tobiasz, mgr Beata Paziewska

Chemia: mgr Aneta Błażejczyk

Fizyka: mgr Ewa Szwed

Geografia: mgr Regina Grudzień

Biologia: mgr Aneta Hys

Informatyka; mgr Mirosław Kałaska

Wych. Fizyczne; mgr Jolanta Paziewska, mgr Beata Wójcik, mgr Armin Tomala, mgr Sławomir Tudek

Religia; mgr Agnieszka Dźwigałowska, ks. Janusz Mazurek

Biblioteka: mgr Kinga Goliszewska, mgr Agnieszka Węgier, mgr Agnieszka Janisiewicz, mgr Agnieszka Trzmiel, mgr Alicja Krogulec

Wychowawca świetlicy: mgr Grażyna Rybicka

4.      Najwyższe osiągnięcia:

Zdobywcy najwyższych trofeów

·         Humanistyczne

·         Język polski:

-Danuta Krogulec – osiągnięcie ogólnopolskie – w 2005 r. została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim TPP – opiekun mgr Elżbieta Gałązka

- Justyna Kondej – osiągnięcie ogólnopolskie – w 2005 r. zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim – opiekun Elżbieta Gałązka

- Marlena Ledzińska- osiągnięcie powiatowe  – laureatka II Powiatowego Konkursu Ortograficznego – rok 2006 – opiekun mgr Danuta Piętka

-  Anna Krogulec – osiągnięcie ogólnopolskie – w 2009 r. laureatka XXV Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży – opiekun mgr Agnieszka Węgier

-   Klaudia Węgier – osiągnięcie międzynarodowe – wyróżnienie w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej  - opiekun mgr Agnieszka Węgier

-   Magdalena Owczarczyk – osiągnięcie międzynarodowe – wyróżnienie w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej – opiekun mgr Agnieszka Węgier

·         historia

- Marek Ziędalski –osiągnięcie ogólnopolskie -  dwukrotny zwycięzca konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce- rok 2002 i 2003. Marek w nagrodę otrzymał szable Tadeusza Kościuszki – opiekun mgr Danuta Piętka

- Angelika Trzciałkowska – osiągnięcie powiatowe – III miejsce w Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim „ To moja młodość… lata 30 i 40 XX wieku w pamięci naszych bliskich” – opiekun mgr Danuta Piętka. Praca Angeliki została opublikowana przez PODN, książka z jej pracą znajduje się w bibliotece szkolnej

·         wos  - osiągnięcie wojewódzkie - Klub Europejski „Europil” w 2004 roku zdobył I miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Uczniowie, dyrektor szkoły oraz opiekun klubu otrzymali gratulacje od kuratora mazowieckiego – pana Ryszarda Raczyńskiego. Podczas rozdawania nagród obecna była telewizja, której jedna z uczennic – Monika Kotarska - udzieliła wywiadu. Opiekun mgr Danuta Piętka.           W skład zespołu wchodzili:

- Monika Kotarska

- Tomasz Paziewski

- Daniel Parzyszek

- Marek Ziędalski

- Marzena Jarzyna

- Wojciech Piros

-Marta Orowiecka

- Karolina Grudzień

-Magdalena Bombrych

-Aneta Paziewska

Wos – osiągnięcie wojewódzkie – Klub Europejski „Europil” w 2006 roku zajął II miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”. Opiekun mgr Danuta Piętka. Udział w konkursie wzięły uczennice:

Marta Orowiecka

Ewa Talarek

Diana Pawelec

WosEwelina Błażejczyk - osiągnięcie ogólnopolskie- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Europa i ja” opiekun mgr Danuta Piętka

WosPaweł Korycki -  osiągnięcie ogólnopolskie – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Europa i ja” – opiekun mgr Danuta Piętka

·         Przyrodnicze

·         Fizyka

- Paweł Krogulec- osiągnięcie wojewódzkie - w roku szkol. 2005/2006 został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – opiekun mgr Stanisław Gurba

·         Chemia

- Konrad Paziewski – osiągnięcie wojewódzkie –w roku szkol 2006/2007 uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (opiekun mgr Teresa Kusak) oraz finalisty w Wojewódzkim Konkursie Fizyczno – Chemicznym im. Tomasza Tratkiewicza – opiekun mgr Teresa Kusak i mgr Stanisław Gurba

 

·         Matematyczne

·         Paweł Krogulec – osiągnięcie międzynarodowe – w roku 2003 i 2004 uzyskał bardzo dobre wyniki w Międzynarodowym konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny” opiekun mgr Krystyna Gładysz

·         Marta Pytlarczyk – osiągnięcie regionalne – w roku 2006 zajęła II miejsce w regionie siedleckim wśród uczniów klas II gimnazjum w konkursie matematycznym „Kangur” – opiekun mgr Aneta Bogucka

 

·         Artystyczne

·         Agnieszka Ragus – osiągniecie regionalne- w 2009 roku zajęła I miejsce w VII Regionalnym Festiwalu Piosenki Religijnej – opiekun mgr Hanna Dębek

·         Magdalena Jarzyna – osiągniecie powiatowe – w 2011 roku zajęła I miejsce w VI Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej; w 2012 roku zajęła III miejsce w Festiwalu Piosenki Poetyckiejim. Jacka Kaczmarskiego w Garwolinie; w 2013 roku zajęła I miejsce w VIII Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej; w 2013 roku zajęła II miejsce w I Mazowieckim Festiwalu Piosenki Młodzieżowej – opiekun mgr Hanna Debek

·         Joanna Orowiecka – osiągnięcie powiatowe – w 2006 roku zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Dziękujemy honorowym dawcom krwi za dar życia” w kategorii gimnazja i szkoły srednie – opiekun mgr Teresa Kusak i mgr Hanna Dębek

·         Piotr Błachnio – osiągnięcie powiatowe – zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „50 lat Honorowego Krwiodawstwa” – opiekun mgr Hanna Dębek i mgr Regina Grudzień

·         Anna Pyrka, Karolina Bondel, Agata Wójcik, Karolina Grudzień i Iwona Parzyszek – osiągnięcie powiatowe – w 2001 roku zajęły I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki o Zdrowiu – opiekun Mirosław Kałaska

 

·         Sportowe – uczniowie osiągnęli wysokie wyniki sportowe na szczeblu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Sportowcy Zespołu Szkół, którzy uzyskali najwyższe wyniki na przestrzeni 15 lat to:

·         Joanna Kosmala (lekkoatletyka)

·         Katarzyna Sitnik (lekkoatletyka)

·         Beata Pielak (lekkoatletyka, piłka siatkowa)

·         Marta Buhowicz (lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna)

·         Angelika Trzciałkowska (lekkoatletyka, piłka nożna)

·         Karolina Pyrka (lekkoatletyka, piłka nożna)

·         Olga Grudzień (tenis stołowy, lekkoatletyka)

·         Ewelina Korycka (tenis stołowy)

·         Aleksandra Paziewska (tenis stołowy, pływanie, piłka nożna)

·         Magdalena Bombrych (piłka siatkowa, lekkoatletyka)

·         Dorota Długosz (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka)

·         Katarzyna Przybysz (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka)

·         Danuta Krogulec (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka)

·         Nina Buhowicz (piłka nożna, piłka siatkowa)

·         Magdalena Hys (piłka nożna)

·         Ewa Talarek (piłka siatkowa, lekkoatletyka)

·         Małgorzata Korycka (piłka nożna)

·         Wojciech Wiśnioch (lekkoatletyka, piłka nożna)

·         Damian Parzyszek (tenis stołowy, piłka nożna)

·         Piotr Nowek (tenis stołowy, piłka nozna)

·         Piotr Grudzień (tenis stołowy)

·         Marcin Błachnio (lekkoatletyka, piłka nożna)

·         Jakub Gąska (lekkoatletyka, piłka nożna)

·         Michał Kępka (piłka nożna, lekkoatletyka)

·         Wojciech Zięcina (piłka nożna, tenis stołowy)

 

·         Informatyczne

·         Paweł Krogulec – osiągnięcie  rejonowe- w 2006 r. zakwalifikował się do etapu rejonowego w konkursie informatycznym – opiekun mgr Mirosław Kałaska

 

·         Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

·         Marta Pytlarczyk, Przemysław Pawelec i Mateusz Talarek –osiągnięcie powiatowe - w roku szkol. 2005/2006 zajęli III miejsce w konkursie wiedzy o ruchu drogowym – opiekun mgr Mirosław Kałaska

·         Grzegorz Korycki, Przemysław Pawelec i Piotr Pyrka – osiągnięcie powiatowe – w roku szkol. 2006/2007 zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o ruchu drogowym – opiekun mgr Mirosław Kałaska

·         Grzegorz Korycki i Piotr Pyrka – osiągnięcie powiatowe – w roku szkol. 2007/2008 zajęli II miejsce w konkursie wiedzy o ruchu drogowym – opiekun mgr Mirosław Kałaska

 

5.      Najlepsi uczniowie

 

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z najwyższą średnią:

 

Rok 2001/2002 – Karolina Bondel średnia – 5,3

Rok 2002/2003 – Monika Kotarska – średnia 5,6

Rok 2003/2004 – Ewa Olejnik i Karolina Pyrka – średnie 5,4

Rok 2004/2005 – Michalina Wasilka i Małgorzata Korycka – 5,3

Rok 2005/2006 –Edyta Pluta  - 5,3

Rok 2006/2007 –Marta Pytlarczyk – 5,4

Rok 2007/2008 – Karolina Wasilka – 5,5

Rok 2008/2009 – Marlena Rybicka – 5,4

Rok 2009/2010 –Michał Czyżewski – 5,2

Rok 2010/2011- Alicja Pytlarczyk – 5,1

Rok 2011/2012 – Aleksandra Paziewska – 5,6

Rok 2012/2013 – Alicja Kościesza – 5,2

 

6.      Organizacje szkolne i koła zainteresowań

 

a)      Koło teatralne – Koło teatralne było prowadzone przez panią Danutę Piętkę w latach 1999 – 2005 r. Wystawione sztuki to m.in.

·         „Dziady” A. Mickiewicza dla społeczności szkolnej i rodziców

·         „Królewna Snieżka” dla przedszkolaków

·         „Cześnik i Rejent w sądzie” na podstawie „Zemsty” Aleksandra Fredry – wystawione na I Dzień Wiosny

·         Jasełka – wystawiane w szkole i w kościele w Łaskarzewie

·         Sąd nad Antygoną, sąd nad papierosem – wystawiony dla uczniów gimnazjum

·         „Europejczykiem być…” – wystawiony w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej – widzowie to: ksiądz proboszcz i wikariusze parafii Łaskarzew, władze samorządowe, radni z gminy Łaskarzew, dyrektorzy szkół z gminy Łaskarzew, grono pedagogiczne, uczniowie, społeczność lokalna,

·         „Dla Ciebie Europo …” – wystawiony w II rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej – widzowie j.w.

 

Koło teatralne – w latach 2002 – 2010 -  koło teatralne było prowadzone przez panią Elżbietę Gałązkę. Wystawione sztuki to m.in.

·         „Kopciuszek – nowa wersja” – sztuka wystawiona dla uczniów i rodziców

·         „Grzeczność popłaca” – wystawiona dla społeczności szkolnej z okazji  Dnia Teatru

·         „Ten sam problem” - w roku 2004 sztuka ta została wyróżniona na powiatowym przeglądzie teatrów dziecięcych „Srebrna maska”

·         „Zdrówko” - - wystawione na Dzień Rodziny

·         „Jaskiniowcy” i „Życie to nie teatr” i „Fajne dzieciaki”– sztuki przygotowane na powiatowy przegląd teatrów dziecięcych „Srebrna maska”

·          „Wesele Boryny” – wystawione dla rodziców

·         „Jest taki kwiat”  i  „Na pełnym morzu”– dla uczniów szkoły podstawowej

·         „Bóg się rodzi. Dlaczego nie we mnie?” – przedstawienie przygotowane na opłatkowe spotkanie z biskupem H. Tomasikiem

Koło teatralne - w latach 2007 – 2011  było prowadzone przez  panią Agnieszkę Janisiewicz.  Zostały wystawione następujące sztuki:

a)      „Parasolka” – przedstawienie teatralne na temat tolerancji wystawione podczas spotkania z rodzicami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; udział wzięli uczniowie klasy VI i IA w roku szkolnym 2007/2008;

b) „Z dalekiego kraju” – część artystyczna zaprezentowana podczas Dnia Papieskiego przez uczniów klasy IA w roku szkolnym 2008/2009;

c) „Powiedz ludziom, że kocham ich” – misterium wielkopostne przedstawione podczas uroczystości szkolnej przez uczniów klasy IIA w roku szkolnym 2009/2010;

d) „Ahoj marynarze!” – występ klas IIA, IIB, IIC w roku szkolnym 2009/2010 przygotowany na pożegnanie najstarszych gimnazjalistów;

e) „Historia odzyskania niepodległości w żywych obrazach” – widowisko z racji Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów klasy IIIA w roku szkolnym 2010/2011.

f) „W katyńskim lesie…” – występ klas IIIA, IIIB, IIIC w roku szkolnym 2010/2011 w rocznicę mordu katyńskiego;

g) „Nasz portret słowem malowany” – część artystyczna w wykonaniu uczniów klas IIIA, IIIB, IIIC na zakończenie nauki w gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011.

b)     Koło europejskie

Założycielem Koła Europejskiego „Europil” była pani Danuta Piętka. Koło prowadzone było w latach 2001 – 2005. Każdego roku do koła należało ponad 50 uczniów. Praca w kole europejskim była bardzo intensywna, przyniosła spektakularne efekty.  Dwukrotnie zdobyliśmy osiągnięcia wojewódzkie, dwa razy wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich i raz  zajęliśmy III miejsce w powiatowym konkursie kulinarnym.

Od 2008 roku Klub Europejski prowadzi pani Katarzyna Kawecka.  Główne zadania klubu to:   kształtowanie świadomości europejskiej wśród uczniów, przygotowanie młodych ludzi do życia we Wspólnej Europie,  poznanie tradycji      i zwyczajów różnych kultur europejskich,  rozbudzanie tolerancji i przyjaźni między różnymi narodowościami,   rozwijanie szacunku dla typowych wartości,  budzenie patriotyzmu poprzez poznawanie historii własnego kraju i  jego kultury, zachęcanie do prac mających rozwinąć zrozumienie procesów komunikacji i interakcji między ojczyzną, Europą a światem, stworzenie dla młodzieży nowego, żywego, pełnego aktywności miejsca w szkole, zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską. 

Członkowie Klubu Europejskiego biorą udział w prawyborach do Parlamentu Europejskiego.

c)      PCK – zostało założone w 2000 roku przez panią Teresę Kusak. Swoją działalność opierało głównie na akcjach antynikotynowych, antyalkoholowych. Uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach zajmując czołowe miejsca, m.in. w 2003 roku – I miejsce w Konkursie PCK „Dar krwi – darem serca”,  w 2003 roku - I miejsce w konkursie plastycznym „Żyj zdrowo – chroń serce” oraz w 2006 roku sukces Joanny Orowieckiej – I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Dziękujemy honorowym dawcom krwi za dar życia”

Obecnie PCK opiekuje się pani Regina grudzień.  Zrzesza  25 uczniów. Uczniowie prowadzą w szkole zbiórki pieniędzy do puszek, które później zostają przekazane Zarządowi PCK w Garwolinie. Biorą udział w różnych konkursach: z wiedzy, plastycznych, poetyckich zorganizowanych przez Zarząd w Garwolinie, a przeprowadzanych przez opiekuna koła. W konkursach tych uczniowie zajmują czołowe miejsca, zdobywając dyplomy i nagrody książkowe. Corocznie biorą udział w akcji „Sprzątanie cmentarza”. Przed Świętami Bożego Narodzenia przeprowadzana jest również akcja sprzedaży ciast przez dziewczęta  z SK PCK, by następnie, zebranymi pieniędzmi, wspomóc coroczną akcję „Słodki Mikołaj”. Uczniowie wykonują na korytarzu szkolnym gazetki nawiązujące do działalności PCK. Wśród uczniów prowadzone są prelekcje przez pielęgniarkę szkolną i opiekuna koła z zakresu zdrowego trybu życia, historii PCK, honorowego krwiodawcy itp. Zarząd PCK w Garwolinie każdego roku przekazuje szkolnej organizacji paczki żywnościowe i artykuły papiernicze w ramach  akcji „Wyprawka dla żaka”. Paczki te rozdane są uczniom najbardziej potrzebującym pomocy. SK PCK współpracuje z pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.

 

d)     LOP- powstało w 1999 roku z inicjatywy pani Wiesławy Kazimierak. LOP swoją działalność opierało głównie na: opiece nad rabatami na terenie szkoły, pozyskiwaniu nowych gatunków roślin, dokarmianiu ptaków zimą.

 

e)      Harcerstwo – istnieje w gimnazjum od 2001 roku. Założycielem drużyny harcerskiej była pani Hanna Rusak. Harcerstwo skupiało 34 uczniów, patronem drużyny była Olga Małkowska (długoletnia działaczka harcerska). Główne zadania harcerzy to: opieka nad grobami nieznanego żołnierza, udział w akademiach patriotycznych. Harcerstwo pod opieką pani Hanny Rusak przetrwało do 2005 r. Reaktywowane zostało w 2011 roku przez panią Kingę Goliszewską, która nawiązała owocną współpracę z zastępem zuchów (szkoła podstawowa) prowadzonym przez panią Milenę Balcerzak – Węgrzyn.

 

f)       Chór szkolny „Kaprys” – istnieje w gimnazjum od 2012 roku. Założycielem i opiekunem chóru jest pani Hanna Dębek.  Chór prezentuje swoje umiejętności muzyczne podczas uroczystości szkolnych a także pozaszkolnych. Repertuar chóru obejmuje piosenki religijne, biesiadne, patriotyczne oraz współczesne. Najwyższe osiągnięcia chóru to:

 

·         2005 r. – III miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

·         2006 r.- I miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

·         2007 r. – II miejsce w Regionalnym Festiwalu Pieśni Religijnej

·         2008 r. – II miejsce w Regionalnym Festiwalu Pieśni Religijnej

·         2009 r. – III miejsce w Regionalnym Festiwalu Piosenki Religijnej

·         2010 r. – III miejsce w Regionalnym Festiwalu Pieśni Religijnej

·         2012 r. –I miejsce w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej

 

 

g)      Samorząd Uczniowski – opiekunem Samorządu Uczniowskiego w latach 1999 – 2009 była pani Elżbieta Gałązka. Od 2009 roku funkcję tę przejęła pani Anna Tobiasz. Samorząd Uczniowski wykonuje wiele ważnych zadań. Należą do nich m.in. przeprowadzanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego, organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Wiosny, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, organizowanie dyskotek szkolnych, kolorowych dni, mikołajek i walentynek szkolnych, prowadzenie gazetki i kroniki SU, włączanie się w prowadzone na terenie szkoły akcje pomocowe i charytatywne, współtworzenie dokumentów szkolnych, podejmowanie odpowiedzialności za zachowanie i postawę wszystkich uczniów

 

h)     Koło przedsiębiorczości – powstało w 2012 roku. Założone zostało przez panią Elżbietę Gałązkę. Swój zasięg działania opiera głównie na prowadzeniu sklepiku szkolnego.

 

i)        Koło dziennikarskie – w gimnazjum istnieje od 1999 roku. Opiekunem jest pani Elżbieta Gałązka (redaktor literacki) i Mirosław Kałaska (redaktor techniczny). Uczniowie dwukrotnie brali  udział w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez redakcję „Tygodnika Siedleckiego” i Kuratorium Oświaty; na szkoleniu poznali tajniki zawodu dziennikarza.  W 2010 roku uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie wydawania gazetki w formie elektronicznej. W pierwszych latach istnienia koła wydawana gazetka miała tytuł „Nasze sprawy”, od 2011 roku gazetka nosi tytuł „Sql news”.

 

 

j)        Kabaret PaRaDapowstał w 2012 roku Jego założycielem była pani Danuta Piętka. Duży wkład w powstanie kabaretu mieli uczniowie: Rafał Donicz i Patrycja Uhl. Nazwa kabaretu powstała od pierwszych sylab imion założycieli (PAtrycja, RAfał, DAnuta). Głównym zadaniem kabaretu jest uświetnienie uroczystości szkolnych, a zwłaszcza rozbawienie publiczności. Wystawiliśmy następujące sztuki:

·         „W szkole”  - maj 2013 rok – przygotowany na Dzień Otwarty Szkoły dla uczniów  VI klas  z wszystkich szkół podstawowych w gminie Łaskarzew (Patrycja Uhl, Rafał Donicz, Mateusz Pawelec)

·         „Egzamin” – czerwiec 2013 rok – na zakończenie roku szkolnego (Patrycja Uhl, Rafał Donicz)

·         „Rada Pedagogiczna” – październik 2013 rok – na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Patrycja Uhl, Rafał Donicz, Daniel Domienik, Mateusz Pawelec, Oliwia Paśnik)

 

 

7.      Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

 

a)       Maj 2004 rok - Wejście Polski do Unii Europejskiej – Wydarzenie historyczne, które w naszej szkole było obchodzone bardzo uroczyście. W przeddzień wejścia Polski do UE zostało przygotowane widowisko europejskie „Europejczykiem być…” pod przewodnictwem pani Danuty Piętki. Udział w spotkaniu wzięli: ksiądz Eugeniusz Syczewski – proboszcz parafii Łaskarzew, władze samorządowe, radni gminy Łaskarzew, dyrektorzy szkół z gminy Łaskarzew, pracownicy szkoły, uczniowie oraz społeczność lokalna.

 

b)      3 maja 2006 rok - Posadzenie Dębu Jana Pawła II – w uroczystości wzięli udział: ksiądz Eugeniusz Syczewski – proboszcz parafii Łaskarzew, przedstawiciele władz lokalnych z wójtem – panem Marianem Koryckim, pan Waldemar Larkiewicz – burmistrz miasta Łaskarzew, dyrektorzy szkół z gminy Łaskarzew, strażacy z miasta i gminy Łaskarzew, nauczyciele, uczniowie oraz społeczność lokalna. Uroczystości przewodniczył dyrektor szkoły – pan Antoni Kulik; każdy mógł czynnie włączyć się w uroczystość poprzez rzucenie garstki ziemi pod drzewko.

 

c)      18 maja 2006 roku – spotkanie uczniów i pracowników szkoły z Biskupem Henrykiem Tomasikiem – Wydarzenie to było powiązane z wizytacją księdza biskupa w parafii Łaskarzew. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik odwiedził nasza szkołę w celu spotkania się z pracownikami i uczniami.  Ksiądz  biskup Henryk Tomasik to człowiek otwarty na kontakty z ludźmi, serdeczny, ciepły, wprowadził bardzo miłą atmosferę. Na zakończenie udzielił Bożego Błogosławieństwa wszystkim pracującym i uczącym się w szkole.

 

d)     28 listopada 2007 roku – 30 –lecie przedszkola. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: księża miejscowej parafii z księdzem proboszczem Edmundem Szarkiem, wójt gminy Łaskarzew – pan Marian Korycki, radni gminy Łaskarzew z przewodniczącym panem Tadeuszem Gendkiem, pani Danuta Kulik – wieloletni dyrektor przedszkola, emerytowani nauczyciele i pracownicy, dyrektorzy szkół z gminy Łaskarzew, pracownicy Urzędu Gminy w Łaskarzewie, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Było to spotkanie trzech pokoleń. Przy wspólnym obiedzie było wiele wspomnień, wzruszeń. Cała uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Przedszkolaki otrzymali wiele wyrazów uznania za swój występ oraz upominki rzeczowe.

 

 

e)      8 czerwca 2008 r. – uroczyste oddanie i poświęceni obiektów sportowych. Na uroczystości obecni byli m.in.: pani Bożena Piesio – wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, pan Marek Chciałowski - wicestarosta powiatu garwolińskiego, Ksiądz Edmund Szarek – proboszcz parafii Łaskarzew, pan Marian Korycki – wójt gminy Łaskarzew, pan Tadeusz Gendek – przewodniczący  rady gminy, Waldemar Larkiewicz – burmistrz miasta Łaskarzew, radni gminy Łaskarzew, strażacy, nauczyciele, uczniowie, rodzice i społeczność lokalna. Uroczystość była prowadzona przez dyrektora szkoły – pana Antoniego Kulika i wicedyrektora – panią Danutę Piętkę. Do przecięcia wstęgi zaproszono: pana Mariana Koryckiego – wójta gminy Łaskarzew, ks. Edmunda Szarka – proboszcza parafii Łaskarzew, pana Tadeusza Gendka – przewodniczącego rady gminy oraz pana Antoniego Kulika – dyrektora szkoły. Otwarciu boiska towarzyszył festyn, na który została zaproszona cała społeczność z gminy Łaskarzew.

 

f)       23 września 2008 roku – Powitanie Paraolimpijczyka z Pekinu – Piotra Grudnia – wicemistrza Paraolimpiady  w Pekinie. Spotkanie z Piotrem przysporzyło nam wielu emocji, gdyż był to uczeń naszej szkoły. Jego osiągniecie było dla nas niesamowitą niespodzianką. W uroczystości wzięli udział: przede wszystkim młodzież zafascynowana sukcesem kolegi, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzina Piotrka oraz wójt gminy – pan Marian Korycki i starosta garwoliński – pan Grzegorz Woźniak. Spotkanie pełne spontaniczności, okrzyków radości, gratulacji, wspomnień zakończyło się wspólnym obiadem. Piotrek stal się naszym bohaterem i dumą naszej szkoły.

Kilka dni wcześniej w sobotę na Okęciu Piotrka witała duża grupa znajomych z naszej szkoły i gminy. Powitanie przepełnione było radością i euforią. Na lotnisku zjawili się: rodzina, nauczyciele, przedstawiciele gminy, koleżanki i koledzy z klasy, młodsi koledzy ze szkoły i znajomi. Wśród oczekujących była również Natalia Partyka - mistrzyni olimpijska z Pekinu i jedna z gwiazd olimpiady. Były kwiaty, gorące uściski, podziękowania, łzy radości i szczęścia.

 

g)      10 kwietnia 2011 r. - Spotkanie pokoleń przy wielkanocnym stole -  W Zespole Szkół w Starym Pilczynie została zorganizowana uroczystość poświęcona polskiej tradycji Świąt Wielkanocnych. Pieczę nad całym przedsięwzięciem objęła pani Agnieszka Baran – dyrektor biblioteki publicznej w Nowym Pilczynie oraz Danuta Piętka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie. Naszymi gośćmi byli m.in.: ks. Kanonik Edmund Szarek – proboszcz parafii Łaskarzew, ks. Janusz Mazurek, pani Anna Belka – Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie, pani Jadwiga Kocon – instruktor w Miejsko-Powiatowej Bibliotece publicznej w Garwolinie, radni gminy Łaskarzew oraz bardzo liczna społeczność lokalna. Tego dnia można było zobaczyć efekty realizacji dwóch projektów: unijnego pt. ,,Spotkanie pokoleń przy wielkanocnym stole” opracowanego przez panią Agnieszkę Baran i szkolnego projektu edukacyjnego na temat ,,Tradycje wielkanocne w naszych rodzinach” przygotowanego przez uczniów klas II c, II b, II a. Nad realizacją szkolnego projektu czuwali nauczyciele: Regina Grudzień, Hanna Dębek, Kamila Rutkowska i Karolina Gronostajska. W czasie uroczystości mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną na temat tradycji Świąt Wielkanocnych, jak również zdjęcia z warsztatów, na których pracowali uczniowie od 1 marca do 10 kwietnia. Podziwialiśmy efekty ich pracy – piękne ozdoby świąteczne: pisanki, palmy, stroiki. Głównym punktem programu było Misterium Wielkopostne przygotowane przez uczniów kl. II a pod opieką pani Agnieszki Węgier i pani Agnieszki Dźwigałowskiej oraz chóru szkolnego pod kierunkiem pani Hanny Dębek. Myśl przewodnia tego Misterium to słowa Adama Mickiewicza; ,,Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.

 Część końcowa Misterium to chwila zadumy nad dniem 10 kwietnia 2010 r. – minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.
Celem naszej uroczystości było kultywowanie tradycji wielkanocnej, stworzenie atmosfery świątecznej w przededniu świąt oraz zintegrowanie społeczności lokalnej przy wielkanocnym stole. Cel został osiągnięty. Pięknie udekorowana przez panią Hannę Dębek sala już na samo wejście wprowadziła w atmosferę świąt, Misterium dostarczyło wspaniałych przeżyć, widzowie pogrążyli się w zadumie nad własnym życiem, a kończąca uroczystość degustacja wielkanocnych potraw przygotowanych przez uczniów zintegrowała tych, którzy przybyli na naszą uroczystość. Cały dzień upłynął w bardzo miłej, świątecznej atmosferze.

 

h)      Czerwiec 2012 – Uroczyste pożegnanie dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie – Pana Antoniego Kulika.  Pan Antoni Kulik – dyrektor Zespołu Szkól w Starym Pilczynie z końcem roku szkolnego odszedł na zasłużoną emeryturę. Pan dyrektor w tej szkole pracował 46 lat, w tym 39 lat na stanowisku dyrektora szkoły. 
Uroczyste pożegnanie tak wielce zasłużonego dla szkoły dyrektora odbyło się w dwóch etapach. 24 czerwca, podczas festynu, z wielką pompą pan dyrektor został pożegnany przez środowisko lokalne. „Panie dyrektorze, ten festyn dedykujemy panu…” – usłyszeliśmy słowa pani wicedyrektor Danuty Piętki. Ten dzień miał być niezapomniany dla pana dyrektora, mamy nadzieję, że taki pozostał. Piękna pogoda, duża frekwencja mieszkańców gminy Łaskarzew, wspaniałe atrakcje podczas festynu, piękne kwiaty , życzenia … przysporzyły wielu wzruszeń panu dyrektorowi. „Jest pan historią tej szkoły i niech tak zostanie” na koniec padły te słowa z ust pani Anny Koryckiej – przewodniczącej Rady Rodziców szkoły podstawowej. W czasie podziękowań panu dyrektorowi niejednokrotnie załamał się głos, po raz ostatni jako dyrektor przemówił do wielu pokoleń ludzi, których niegdyś był wychowawcą i nauczycielem. 
Druga część pożegnania odbyła się 29 czerwca. Tym razem pana dyrektora żegnała cala społeczność szkolna: nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie. Swoją obecnością zaszczycił nas również wójt gminy – pan Marian Janisiewicz, który jako pierwszy wygłosił mowę pożegnalną. Tego dnia podziękowań, życzeń, łez wzruszenia nie było końca. Pan dyrektor w prezencie od pracowników otrzymał rower … Panie dyrektorze, niech służy panu na długie lata; pewien etap życia i pana i nasz został zamknięty, wchodzimy w nowy, oby był taki jak ten, który minął albo lepszy – tego życzymy panu i sobie samym

 

i)        3 września 2012 roku – powitanie nowego dyrektora szkoły – pani Lucyny DomaszczyńskiejRozpoczęcie roku szkolnego zbiegło się z powitaniem nowego dyrektora szkoły Pani Lucyny Domaszczynskiej.Pani dyrektor – absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim pracuje w szkole od 21 lat. W Zespole Szkół w Starym Pilczynie objęła obowiązki dyrektora szkoły od 1 IX 2012 r.  po odejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora szkoły pana Antoniego Kulika.
Nowego dyrektora szkoły powitał wójt gminy Łaskarzew – pan Marian Janisiewicz, pracownicy Zespołu Szkół, rodzice oraz uczniowie.

 

j)        17 marca 2013 roku – Misterium Wielkanocne.  Honorowymi gośćmi były władze gminy Łaskarzew na czele z panem wójtem – Marianem Janisiewiczem, ks. Edmund Szarek – Dziekan Łaskarzewski, ks. Janusz Mazurek. 
Hasłem przewodnim misterium były słowa ks. Jana Twardowskiego „Bo krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej”. Nad całością uroczystości czuwała pani dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie – Lucyna Domaszczyńska. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów placówki szkolnej pod kierunkiem nauczycieli – Agnieszki Węgier, Agnieszki Dźwigałowskiej i Hanny Dębek. W centrum uroczystości znajdował się Bóg – i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ meritum było poświęcenie starego krzyża szkolnego. Jest to wyjątkowa pamiątka, pochodząca jeszcze z okresu początku działania szkoły w Pilczynie. Krzyż ten, wiszący kiedyś w sali szkolnej, został w czasie wojny uszkodzony przez Niemców. Po poświęceniu „Krzyża Przestrzelonego” został On zawieszony – z inicjatywy p. dyrektor Lucyny Domaszczyńskiej – w gablocie przy wejściu do szkoły. Tego wymownego znaku dokonali dyrektor placówki i ks. Edmund Szarek - proboszcz parafii Łaskarzew. Nowy krzyż, który powieszono w gabinecie dyrektora został ofiarowany przez ks. Janusza Mazurka z parafii w Łaskarzewie.
Na widowni, która była wypełniona po brzegi, można było dostrzec ludzi trwających w zadumie, a czasami ze łzą w oku. Taki właśnie był cel zorganizowania całej uroczystości – trafianie do serc ludzi, którzy nas otaczają.
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała p. dyrektor, która w swoim 
przemówieniu przedstawiła rolę symboliki krzyża w historii Polski. Zapewniała przy tym, że naród polski od początku swojego istnienia jest naznaczony cierpieniem i w ten sposób łączy się z cierpiącym Chrystusem. Pani dyrektor wyraziła również uznanie dla poprzednich kierowników placówki, którzy przechowywali „Krzyż Przestrzelony”. Następnie głos zabrali ks. proboszcz i wójt gminy Łaskarzew dziękując organizatorom za wspólnie spędzony czas.

 

k)      22 listopada 2012 rok- ponowne powitanie Paraolipijczyka Piotra Grudnia.
Po raz kolejny gościliśmy  w naszej szkole Piotra Grudnia – złotego medalistę w grze drużynowej w tenisie stołowym Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012. W spotkaniu udział wzięli m.in. rodzice Piotra – Regina i Grzegorz Grudniowie, poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, ksiądz kanonik Edmund Szarek, proboszcz parafii Łaskarzew, wicestarosta Stefan Gora, Radni Powiatu Garwolińskiego: Józef Tomala i Marian Korycki, burmistrz Łaskarzewa Lidia Sopel–Sereja, Przewodnicząca Rady Miasta Łaskarzew Małgorzata Seremak, wójt gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, zastępca wójta Gminy Łaskarzew Hanna Cichecka, radni Gminy Łaskarzew na czele z przewodniczącą Rady Gminy w Łaskarzewie Justyną Boratyńską, asystentka poseł na Sejm RP Stanisławy Prządki Halina Ziędalska, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Łaskarzew, sponsorzy, przedstawiciele mediów, oraz Rada Pedagogiczna, rodzice, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie. Uroczystość rozpoczęła się od powitania Mistrza gromkimi brawami i odśpiewania piosenki „We are the champions”. Następnie przybyli goście na czele z dyrektorem Zespołu Szkół w Starym Pilczynie p. Lucyną Domaszczyńską wygłaszali przemówienia, składali gratulacje panu Piotrowi jego rodzicom oraz wręczali upominki. Uczniowie zwrócili się do Mistrza takimi słowami: „Swoją postawą pokazał Pan nam młodym ludziom, że dla ambitnego sportowca – człowieka, nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzymy, że nawet my – zwykli ludzie z małych miejscowości, możemy spełniać swoje marzenia, jeżeli tylko o nie zawalczymy i pokonamy własne słabości okupione ciężka pracą”. Podczas uroczystości można było obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą naszemu złotemu medaliście i jednocześnie absolwentowi naszej szkoły. Bogaty program artystyczny zawierał również recytację „Ody do sportu”, wyjaśnienie symboliki kół olimpijskich, odtworzenie nagrania słów Jana Pawła II, który mówił, że „… sport niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” oraz taniec hip-hop i pokaz cheerleaderek. Dużą dawkę dobrego humoru dostarczył nam występ Koła Teatralnego „Maska” pt. „Kopciuszek na zawodach”. Podczas przedstawienia okazało się, że nasz Mistrz jest nie tylko świetnym tenisistą, ale i równie wspaniałym aktorem. W dalszej części uroczystości Piotr Grudzień odpowiadał na pytania uczniów. Następnie na salę wjechały torty (od uczniów i pracowników z naszej szkoły oraz od wójta i Rady Gminy Łaskarzew), potem nastąpiło uroczyste odśpiewanie „Sto lat”. Na koniec śmiałkowie mogli zmierzyć się w grze w tenisa z samym Mistrzem Olimpijskim.

Monografię opracowała Danuta Piętka