ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM PILCZYNIE

ROK SZKOLNY 1962/1963 KLASA VII

Wychowawca: Jadwiga Larkiewicz

 1. Adamowicz Maria
 2. Domienik Tadeusz
 3. Gładysz Lucjan
 4. Gładysz Stanisław
 5. Jarzyna Henryk
 6. Kander Stanisław
 7. Kołodziejek Stanisław
 8. Kondej Leon
 9. Luœnia Stanisław
 10. Majsterek Krystyna
 11. NiedŸwiecka Hanna
 12. NiedŸwiedzki Janusz
 13. Olechowska Krystyna
 14. Paziewska Antonina
 15. Paziewska Genowefa
 16. Paziewska Jadwiga
 17. Piotrowskš Janina
 18. Ruta Stefan
 19. Seremak Stanisława
 20. Sikora Bogdan
 21. Sikora Stanisław
 22. Tywanek Elżbieta
 23. Wieczorkiewicz Wiesława
 24. Wojdat Adam
 25. Wojdat Jan
 26. Wojdat Tadeusz
 27. Zackiewicz Lucyna
 28. Zawadka Maria